Vị trí : LẬP TRÌNH PHP
Số lượng : 01
Yêu cầu: 
      -  Lập trình tốt PHP
      -  Có thể cắt ghép css, làm việc được với javascript, jquery
Yêu cầu kinh nghiệm : không
Lương : Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2012 - 20/1/2013
Liên hệ : Công Ty TNHH Song Song
Địa chỉ : 212 Trưng Nữ Vương
Tell : 05113.55.00.99
Người liên hệ : Mr Hà

Đăng bởi : Devin Nguyễn Công Quốc, ngày: 20-12-2012