1.Tên vị trí : TUYỂN LẬP TRÌNH ASP.NET, C#
2.Số lượng : 01
3.Yêu cầu: 
-Lập trình tốt asp.net, C# 
-Có thể cắt ghép css, làm việc được với javascript, jquery 
-Thao tác tốt Visual 2010, MS SQL 2008 là một lợi thế.
4.Yêu cầu kinh nghiệm : không
5.Lương : Thỏa thuận
Liên hệ : Công Ty TNHH Song Song
Địa chỉ : 212 Trưng Nữ Vương
Tell : 05113.55.00.99
Người liên hệ : Mr Hà
Email : hector88nguyen@songsongvn.com
Website : http://songsongvn.com

Đăng bởi : Devin Nguyễn Công Quốc, ngày: 30-10-2012