CỘNG TÁC VIÊN CẮT GHÉP CSS
Số lượng: 5
Yêu cầu:
    - Cắt ghép css dựa trên layout cung cấp
    - Css  trên công cụ Visual Studio và custom các control asp.net
Yêu cầu kinh nghiệm: không
Lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2012 - 20/1/2013
Liên hệ: Công ty TNHH Song Song
Người liên hệ: Mr Hà
Điện thoại: 0905 085 416
Email: hector88nguyen@songsongvn.com
Website: songsongvn.com

Đăng bởi : Devin Nguyễn Công Quốc, ngày: 20-12-2012