I. KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC CẦN THỰC HIỆN
 1. Tối ưu hóa lại hoàn toàn hệ thống website của quý khách, đảm bảo việc SEO hiệu quả:
   - Phân tích cạnh tranh
   - Tạo file robots.txt
   - Tạo file sitemap.xml
   - Cài đặt Google Analytics
   - Tối ưu hóa thẻ IMG
   - Tối ưu hóa nội dung
   - Kiểm tra website trên Google
   - Kiểm tra website trên Yahoo
   - Kiểm tra website MSN
   - Đăng ký bằng tay vào các bộ máy tìm kiếm
 2. Trao đổi cự thể cùng doanh nghiệp nhằm thống nhất lại các nội dung bắt buộc phải có và các nội dung bổ trợ, xây dựng lại nội dung hướng theo lợi ích người dùng cao nhất.
 3. Nhập thêm khoảng 500 đến 1000 tin bài liên quan. Đây là công việc rất có ý nghĩa vì nó bổ trợ cho việc tìm thấy rất nhiều từ khóa ngoài những từ khóa chính cần làm.
 4. Áp dụng các công nghệ SEO kỹ thuật, SEO nội dung mới nhất trên thế giới để nhanh chóng đẩy website của quý vị lên top tìm kiếm của google.
 5. Đưa ra đánh giá định kỳ và bảo hành kết quả SEO trong vòng 1 năm. Sau một năm hai bên sẽ thống nhất lại việc tiếp tục bảo hành kết quả SEO.
II. KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC
 1. Phân tích toàn bộ website, tìm kiếm và nâng cấp tất cả các hạn chế về mặt kỹ thuật của website.
 2. SEO kỹ thuật, đảm bảo nền tảng vững chắc, phát triển bền vững của website.
 3. SEO nội dung, tối ưu hóa toàn bộ nội dung trên website.
 4. PR, quảng cáo website trên các diễn đàn lớn.
 5. Nhập thêm dữ liệu cho website phù hợp với nội dung đã có, tối thiểu 1000 bài viết liên quan tới vấn đề của quý công ty.
Tìm hiểu về dịch vụ SEO: click tại đây
Bảng giá dịch vụ SEO: click tại đây

Đăng bởi : Devin Nguyễn Công Quốc, ngày: 27-09-2012