Plugin này giúp các bạn dễ dàng theo dõi các loại crawl trên trang của bạn, giúp bạn cải thiện tình trạng SEO của website mình. Crawl Rate Tracker - Vào Plugins > Add new, gõ từ khóa Crawl Rate Tracker, sau đó

Plugin này giúp các bạn dễ dàng theo dõi các loại crawl trên trang của bạn, giúp bạn cải thiện tình trạng SEO của website mình.

Crawl Rate Tracker

- Vào Plugins > Add new, gõ từ khóa Crawl Rate Tracker, sau đó cài đặt

- Truy cập vào http://wordpress.org/extend/plugins/crawlrate-tracker/ và tải về, sau đó upload lên thư mục /wp-contents/plugins/

Sau khi đã kích hoạt plugin, bạn cần đợi vài phút hoặc vài giờ tùy theo website của bạn, dữ liệu sẽ được cập nhật khá đầy đủ sau 1 ngày cài đặt.

Xem thống kê

Ở phiên bản plugin hiện tại Tin Tôi 2.0.2 đang dùng, bạn có thể xem thống kê tại Dashboard > Crawl rate tracker


Thống kê toàn trang.


Thống kê các trang được "crawl" nhiều nhất.

Vậy là các bạn có thể dựa vào số thống kê để dự đoán tình hình website của mình khi sử dụng các công cụ trongWebmaster Tools như "Tìm nạp như Google", "Cài đặt",... Chúc bạn vui với plugin này


Đăng bởi : Devin Nguyễn Công Quốc, ngày: 08-10-2012