Song Song nhận thanh toán qua hai hình thức:
1.Nhận tiền mặt
Công ty TNHH Song Song
VPDĐ : 212 Trưng Nữ Vương - Đà Nẵng
Tel: 05113.55.00.99
 2.Chuyển khỏan qua ngân hàng
Ngân hàng : Vietcombank
Số tài khỏan : 0041000137293
Tên tài khỏan: Công ty TNHH Song Song

Đăng bởi : John Nguyễn Văn Dũng, ngày: 11-02-2014