Xin chào quý khách
Hiện tại phần mềm đã bổ sung chức năng xuất kho phục vụ cho việc cân đối khi có vật dụng, thực phẩm cần xuất tiêu hủy.
Các khách hàng muốn update vui lòng liên hệ email : info@songsongvn.com để được hỗ trợ update
Thời gian update: 1 giờ.
Email liên hệ vui lòng ghi rõ các thông tin sau
1. Tên người liên hệ
2. Đơn vị
3. Số điện thoại bàn

Trân trọng!

Đăng bởi : Devin Nguyễn Công Quốc, ngày: 11-02-2014