Chính sách bảo mật tại Song Song
CÔNG TY TNHH SONG SONG cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Quý khách vui lòng đọc bản “Chính sách bảo mật” dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà Song Song thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập:
Sử dụng thông tin cá nhân:
Song Song thu thập và sử dụng thông tin cá nhân bạn với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này.
Khi cần thiết, Song Song có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với quý khách dưới các hình thức như: gởi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật và bảo mật…
Chia sẻ thông tin cá nhân:
Ngoại trừ các trường hợp về sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trong chính sách này, Song Song cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân quý khách ra ngoài. Song Song có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của quý khách trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau:
(a) Khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật;
(b) Trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật;
(c) Tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các thành viên khác.
Truy xuất thông tin cá nhân:
Bất cứ thời điểm nào quý khách cũng có thể truy cập và chỉnh sửa những thông tin cá nhân của quý khách theo các links thích hợp mà Song Song cung cấp.
Bảo mật thông tin cá nhân:
Song Song cam kết bảo mật thông tin cá nhân của quý khách bằng mọi cách thức có thể. Song Song sẽ sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin khác nhau nhằm bảo vệ th