1.Chỉnh sửa thời gian khi tạo phiếu thu chi đúng với thời gian hệ thống
2.Cho phép sửa hóa đơn các dịch vụ phòng,karaoke,bida,massage đã thanh toán và chuyển qua chế độ nợ hoặc tiền mặt.
3.Tích hợp xuất ra file excel
4.Chỉnh sửa trang hóa đơn các dịch vụ : Bida,nhà hàng,karaoke,massage,hóa đơn tiền phòng
5.Chỉnh sửa phiếu thu,phiếu chi trong trang thống kê thu chi
6.Khi thay đổi số người hoặc số giường trong phần thiết lập loại phòng thì khi vào phần thiết lập phòng không tự động cập nhật
7.Chức năng xóa trong giặt ủi chưa hoạt động và thay đổi lại tiêu đề hiện tại đang để Danh sách Món Giặt
8.Nhà hàng - khi tạo thành công món thì dòng thông báo đó che mất phần tạo món mới
9.Cho phép bán lẻ như số lương,nạng

Đăng bởi : John Nguyễn Văn Dũng, ngày: 10-03-2014