1. Thêm chức năng in chi tiết phiếu xuất kho
2. Tìm kiếm thông minh khi chọn sản phẩm từ kho
3. Không giới hạn tuổi nhân viên
4. Update chức năng tính tiền cho karaoke, bida


Đăng bởi : Devin Nguyễn Công Quốc, ngày: 13-02-2014