1. Chức năng in danh sách phiếu xuất kho
2. Chức năng in ấn , chỉnh sửa, xóa phiếu thu-chi tiền mặt
3. Chức năng hiển thị ngày tháng của bản in
4. Chức năng hiển thị tiền mặt bằng chữ
5. Chức năng thay đổi thông tin khách đang ở
6. Chức năng quản trị danh sách khách hàng
7. Tính năng sử dụng mã khách hàng cho các form nhập thông tin

Đăng bởi : Devin Nguyễn Công Quốc, ngày: 11-02-2014